Пятница, 14.12.2018, 03:08
| RSS
Главная | Каталог статей
Меню сайта
Категории раздела
статьи [155]
Нормативные документы Украины [45]
Нормативные документы Казахстана [4]
Накази Мінпраці та соцполітики [3]
Патенты [68]
Нормативные документы Российской Федерации [34]
клінічні протоколи лікування хвороб [19]
авторефераты диссертаций [4]
Нормативные документы Беларуси [21]
Нормативные документы СССР [19]
Полезные ресурсы
Мир лаборатории
Медицинский форум
МедЛабДиагностика
Туберкулез предстательной железы
Каталоги
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Статистика
Клиническая лабораторная диагностика
Главная » Статьи » Нормативные документы Украины

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про фельдшера-лаборанта (лаборанта) бактеріологічної лабораторії (бактеріологічного відділу КДЛ
 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      28.12.2002 N 500
 
                        ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
               про фельдшера-лаборанта (лаборанта)
                   бактеріологічної лабораторії
                    (бактеріологічного відділу
                клініко-діагностичної лабораторії)
                лікувально-профілактичного закладу
 
                      1. Загальні положення
     1.1. На   посаду   фельдшера-лаборанта  (лаборанта),  далі  -
фельдшер лаборант, бактеріологічної лабораторії (бактеріологічного
відділу             клініко-діагностичної            лабораторії),
лікувально-профілактичного    закладу    (далі     бактеріологічна
лабораторія) призначається молодший спеціаліст з медичною освітою,
якій   опанував   програму   з   лабораторної    діагностики    по
бактеріології.
     1.2. Фельдшер-лаборант      бактеріологічної      лабораторії
призначається    і    звільняється     з     посади     керівником
лікувально-профілактичного   закладу   у  відповідності  з  діючим
законодавством України.
     1.3. Фельдшер-лаборант бактеріологічної  лабораторії  виконує
розпорядження      завідуючого      лабораторією,      а     також
лікаря-бактеріолога у відповідності до посадової інструкції.
     1.4. Фельдшер-лаборант бактеріологічної лабораторії  в  своїй
діяльності   керується   цим  положенням  та  іншими  нормативними
документами по виконуваному розділу роботи.
                  2. Функції фельдшера-лаборанта
     2.1. Виконує  лабораторні  дослідження  у  відповідності   із
визначеними  нормативами  навантаження,  кваліфікаційними вимогами
(згідно кваліфікаційної категорії)  та  розподілом  функціональних
обов'язків у лабораторії ( відділу).
     2.2. Веде  облік  і  готує  до роботи лабораторне обладнання,
посуд,   реактиви,    середовища,    імунобіологічні    препарати,
дезінфікуючі  розчини  і  слідкує  за  їх  якістю,  не  допускаючи
застосування  таких,   що   термін   придатності   вичерпаний   та
дезінфекційних засобів що втратили активність.
     2.3. Перевіряє   придатність   матеріалу,  що  надходить  для
дослідження,  а  саме:  правильність  пакування,  транспортування,
оформлення  супроводжувальних  документів,  своєчасність доставки.
Проводить реєстрацію,  в тому числі з використанням  персонального
комп'ютера,  виконує  обробку  та  первинний  посів  матеріалу.  В
необхідних випадках доводить до  відома  завідуючого  лабораторією
або   лікаря-бактеріолога   про   необхідність  повторного  забору
матеріалу і доставки його до лабораторії.
     2.4. Проводить         відбір          матеріалу          для
санітарно-бактеріологічних   досліджень   (змиви,  вода,  повітря,
вироби медичного призначення,  тощо),  у  необхідних  випадках  за
наказом  керівництва  закладу  виїжджає  на  місце для організації
якісного відбору зразків та їх первинного посіву.
     2.5. Здійснює    оперативний    зв'язок    із    структурними
підрозділами    лікувально-профілактичного    закладу   з   питань
забезпечення якості,  своєчасності забору (первинного  посіву)  та
доставки   матеріалу   в   лабораторію  та  отримання  результатів
досліджень.
     2.6. Під керівництвом лікаря-бактеріолога проводить (якщо  це
передбачено методиками досліджень) імунізацію,  зараження, розтин,
відбір крові та іншого матеріалу  від  лабораторних  тварин,  веде
спостереження  та  реєструє  показники стану здоров'я піддослідних
тварин.
     2.7. Проводить  стерилізацію  лабораторного   інструментарію,
посуду,  поживних середовищ,  реактивів у відповідності із діючими
нормативними документами.
     2.8. Здійснює   контроль   роботи   парових   та   повітряних
стерилізаторів з застосуванням необхідних тестів.
     2.9. Слідкує  за  справністю  газової  та  електричної мереж,
вентиляції.  При   виявленні   дефектів   повідомляє   завідуючого
(керівника) лабораторії.
     2.10. Працює  з апаратурою та обладнанням.  Здійснює поточний
контроль за її станом.  Слідкує за точністю  роботи  приладів,  що
використовуються.  Проводить  реєстрацію  температурних параметрів
обладнання  та   мікроклімату   в   робочих   приміщеннях   згідно
нормативних документів.
     2.11. Веде   первинну   облікову   документацію   лабораторії
(реєстраційні  та  робочі  журнали  досліджень,   журнали   роботи
лабораторних приладів,  тощо). Заповнює бланки результатів аналізу
і надає їх на підпис до відповідного фахівця.
     2.12. Виконує    доручення    завідуючого    бактеріологічною
лабораторією   (бактеріологічного   відділу  клініко-діагностичної
лабораторії) з матеріально-технічного забезпечення підрозділу.
     2.13. Утримує робочі місця у порядку,  проводить  дезінфекцію
робочих   місць,  боксів,  холодильників,  термостатів  та  іншого
обладнання,  знезараження відпрацьованого матеріалу, інструментів,
посуду, спецодягу.
     2.14. Після  закінчення  робочого дня перевіряє і прибирає до
спеціально визначених місць пробірки,  чашки, матраци з посівами і
культурами, склянки сильнодіючими речовинами.
     2.15. Пломбує термостати, холодильники і шафи, здає печатки і
ключі спеціалісту,  що відповідає за заразний матеріал або хімічні
речовини.
     2.16. Суворо   дотримується   правил   техніки   безпеки   та
протиепідемічного режиму.
     2.17. Здійснює  контроль  за  роботою   молодшого   медичного
персоналу,  слідкує  за  виконанням  ними правил протиепідемічного
режиму та техніки безпеки.
     2.18. Систематично підвищує свою  професійну  кваліфікацію  у
встановленому порядку.
     3. Фельдшер-лаборант має право:
     3.1. Вносити  пропозиції  вищим  посадовим  особам  із питань
покращання організації та умов праці.
     3.2. Періодично у встановленому порядку  проходити  атестацію
на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.
     4. Фельдшер-лаборант несе відповідальність:
     - за   виконання  своїх  обов'язків,  передбачених  посадовою
інструкцією,  цим положенням та правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку.
Просмотров: 4604
Холодняк Любовь Владимировна
Хостинг от uCoz@Холодняк Любовь Владимировна