Понедельник, 17.12.2018, 01:22
| RSS
Главная | Каталог статей
Меню сайта
Категории раздела
статьи [155]
Нормативные документы Украины [45]
Нормативные документы Казахстана [4]
Накази Мінпраці та соцполітики [3]
Патенты [68]
Нормативные документы Российской Федерации [34]
клінічні протоколи лікування хвороб [19]
авторефераты диссертаций [4]
Нормативные документы Беларуси [21]
Нормативные документы СССР [19]
Полезные ресурсы
Мир лаборатории
Медицинский форум
МедЛабДиагностика
Туберкулез предстательной железы
Каталоги
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Статистика
Клиническая лабораторная диагностика
Главная » Статьи » Нормативные документы Украины

ПОРЯДОК допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчаль

Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я     України     від

19.08.94 № 118-С

ПОРЯДОК

допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в  Україні  громадян,  які  пройшли медичну або фармацевтичну  підготовку в навчальних закладах іноземних країн

1. Громадяни України, які пройшли підготовку в медичних або фармацевтичних навчальних закладах за кордоном, можуть бути допущені до медичної та фармацевтичної діяльності в Україні:

лікарі та провізори - з дозволу Міністерства охорони здоров'я України, середні медичні та фармацевтичні працівники - з дозволу Управлінь охорони здоров'я обласних (міських) Рад народних депутатів, якщо вони пройшли підготовку в навчальних закладах, офіційно визнаних урядом відповідної країни як медичні чи фармацевтичні заклади.

2. На посаді лікаря (спеціальність "лікувальна справа", "педіатрія") можуть бути допущені:

- особи, які пройшли підготовку в медичних навчальних закладах зі строком навчання не менше, як шість років, отримали диплом з присвоєнням кваліфікації лікаря, доктора медицини або іншого ступеня та право самостійної медичної практики;

- особи, які пройшли підготовку на лікувальних та педіатричних факультетах вищих медичних навчальних закладів країн СНД та пройшли інтернатуру до 1992 року чи мають стаж роботи за спеціальністю, або особи, які пізніше пройшли дво-трирічну післядипломну підготовку і мають право на самостійну медичну діяльність;

на посаду провізорів допускаються:

- особи, які пройшли підготовку у вищих навчальних закладах фармацевтичного профілю за межами СНД з терміном навчання не менше, як 4,5 роки з присвоєнням кваліфікації провізора, доктора або магістра фармації, або іншого еквівалентного ступеня і правом зайняття самостійною провізорською практикою;

- особи, які пройшли підготовку у вищих фармацевтичних навчальних закладах (факультетах) на території країн СНД до 1992 року та які пройшли підготовку у названих навчальних закладах після 1992 року і пройшли однорічну інтернатуру з отриманням звання провізора загального профілю;

- на посаду лікаря-стоматолога допускаються особи:

- які пройшли підготовку у стоматологічних навчальних закладах, відповідних факультетах університету зі строком навчання не менше, як п'ять років, та отримали диплом з присвоєнням кваліфікації лікаря-стоматолога, доктора медицини по стоматології чи іншого ступеня та право самостійної лікувально-стоматологічної практики;

- які пройшли підготовку у вищих медичних стоматологічних навчальних закладах (стоматологічних факультетах) на території країн СНД до 1992 року та які пройшли підготовку у названих навчальних закладах після 1992 року і пройшли одно-дворічну інтернатуру з отриманням фаху лікаря-спеціаліста з відповідної спеціальності;

- на посаду лікаря гігієнічного профілю допускаються особи, які пройшли підготовку на санітарно-гігієнічних (медико-профілактичних) факультетах вищих медичних навчальних закладів на території СНД до 1992 року та які закінчили названі навчальні заклади після 1992 року і пройшли одно-дворічну інтернатуру з отриманням фаху лікаря-спеціаліста з відповідної спеціальності.

3. На посаду провізора-фармацевта допускаються особи, які пройшли підготовку у вищому фармацевтичному навчальному закладі на території країн СНД до 1992 року, чи мають стаж роботи за спеціальністю, або особи, які пізніше пройшли тримісячну післядипломну підготовку і мають право на самостійну діяльність;

- особи, які пройшли підготовку у фармацевтичних навчальних закладах з терміном навчання не менше, як два роки, та одержали диплом з присвоєнням кваліфікації фармацевта, помічника провізора, помічника аптекаря або іншого еквівалентного ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищому фармацевтичному навчальному закладі (факультеті) чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів);

- на посаду зубного лікаря допускаються особи, які пройшли підготовку в одонтологічних школах (коледжах, училищах) та відповідних до них середніх спеціальних навчальних закладах зі строком навчання не менше, як три роки, та отримали дипломи з присвоєнням фаху зубного лікаря або іншого ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищому медичному стоматологічному навчальному закладі (факультеті) чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів);

- на посаду фельдшера допускаються особи, які пройшли підготовку в середніх медичних навчальних закладах зі строком навчання не менше, як три роки, та отримали диплом з присвоєнням кваліфікації помічника лікаря, фельдшера або іншого ступеня, а також особи які пройшли підготовку у вищому медичному навчальному закладі чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів);

- на посаду акушерки допускаються особи, які пройшли підготовку в спеціальних акушерських школах, акушерських (фельдшерсько-акушерських) школах, відділеннях загальних середніх медичних навчальних закладів зі строком навчання не менше, як 3 роки, та отримали диплом з присвоєння кваліфікації акушерки або іншого ступеня, а також особи, які пройшли підготовку у вищих медичних навчальних закладах чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 4 курсів (8 семестрів);

- на посаду медичної сестри допускаються особи, які пройшли підготовку в середніх медичних закладах, школах медичних сестер зі строком навчання не менше, як 2 роки, а також особи, які пройшли підготовку у вищих медичних навчальних закладах чи пройшли підготовку в обсязі їх повних 3 курсів (6 семестрів);

- на посаду зубного техніка допускаються особи, які пройшли підготовку у відповідному медичному навчальному закладі, медичній школі зі строком навчання не менше, як 2 роки;

- на посаду рентгентехніка допускаються особи, які пройшли підготовку у відповідному медичному навчальному закладі зі строком навчання не менше, як 3 роки.

4. Громадяни, зазначені в пункті 1 цього Порядку подають на розгляд такі документи:

- заяву;

- копію диплома про освіту, легалізованого згідно з чинним законодавством;

- довідку про роботу за фахом;

- нотаріально завірені копії оригіналу навчального плану з печаткою закладу освіти, у якому навчався заявник, та його переклад українською мовою, з переліком дисциплін та зазначенням кількості годин навчання за кожною дисципліною (для громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, крім країн СНД).

( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом МОЗ N 28-О від 01.02.2000 )

5. Допуск здійснюється шляхом видачи посвідчення встановленної форми (додаток). Посвідчення не є документом про медичну освіту, а тільки надає дозвіл на право займатися медичною або фармацевтичною діяльністю. Посвідчення дійсне на всій території України.

Для громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, крім країн СНД, підставою для видачі посвідчення є експертний висновок комісії, створеної при Центральному методичному кабінеті з вищої медичної освіти МОЗ України, яка визначає відповідність виконання навчального плану заявника діючим державним стандартам підготовки фахівців у вищих медичних закладах освіти I-IV рівнів акредитації МОЗ України, при цьому не менше ніж 75% професійно орієнтованих дисциплін повинні збігатися за переліком і обсягом навчальних годин з діючими в Україні навчальними планами. При виявленні розбіжностей виконання навчального плану заявника більше ніж на 25% з державними стандартами підготовки фахівців у вищих медичних закладах освіти I-IV рівнів акредитації МОЗ України комісія визначає необхідний додатковий термін навчання заявника у відповідних закладах освіти МОЗ України за рахунок заявника.

( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом МОЗ N 28-О від 01.02.2000 )

6. При перерві в роботі за фахом більше 3 років для осіб з вищою медичною (фармацевтичною) освітою на момент розгляду питання про видачу посвідчення на право зайняття медичною та фармацевтичною діяльністю видача посвідчення провадиться після проходження особою стажування і отримання посвідчення лікаря-спеціаліста чи провізора-спеціаліста.

Просмотров: 1284
Холодняк Любовь Владимировна
Хостинг от uCoz@Холодняк Любовь Владимировна