Пятница, 14.12.2018, 03:39
| RSS
Главная | Каталог статей
Меню сайта
Категории раздела
статьи [155]
Нормативные документы Украины [45]
Нормативные документы Казахстана [4]
Накази Мінпраці та соцполітики [3]
Патенты [68]
Нормативные документы Российской Федерации [34]
клінічні протоколи лікування хвороб [19]
авторефераты диссертаций [4]
Нормативные документы Беларуси [21]
Нормативные документы СССР [19]
Полезные ресурсы
Мир лаборатории
Медицинский форум
МедЛабДиагностика
Туберкулез предстательной железы
Каталоги
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Статистика
Клиническая лабораторная диагностика
Главная » Статьи » Нормативные документы Украины

ПЕРЕЛІК хімічних речовин, віднесених до алергенів, робота з якими дає право на підвищення посадових окладів

Акрилонітрил

Амілаза (бактеріальна)

Амінопласти

Амонію хлорплатинат+

Ампіцилін

Ангідрид малеїновий+

Ангідрид нафталевий+

Ангідрид тетрагідрофталевий+

Ангідрид хромовий+

Антибіотики групи цефалоспоринів

Бациліхін (за бацитроцином)

Білкововітамінний концентрат (за білком)

Бензилпеніцилін

Берилій та його сполуки

Бісфурфуриліденгексаметилендіамін (бісфургін)

Боверін

Гексаметилендіамін

Гексаметилендіізоціанат+

Гексахлорциклогексан+ (g-гексахлоран)

Гігроміцин Б+

Глутаровий діальдегід

Діангідрид динафтилгексакарбонова кислота

Діангідрид 1, 4, 5, 8 - нафталінтетракарбонова кислота

Діізопропаноламін+

/N/3-Диметиламінопропіл/ 3-хлорфенотіазин

Хлоргідрат+ (аміназин)

0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-бромфеніліофосфат

(бромофос)

0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-йодфеніл/-тіофосфат

(йодофенофос)

0,0-Диметил-1/-окси-2,2,2-трихлоретил (фосфонат+

(хлорофос)

0,0-Диметил 0,4,5-трихлорфеніл/тіофосфат (-тролен)

2,4-Динітрохлорбензол+

3,5 Динітро-4-хлорбензотрифторид+

4,4-Дифенілметандіізоціанат+

NN-Дифурфураль-п-фенілендіамин+

Дифурфуриліденацетон+

Дихлорангідрид 2,6-нафталіндикарбонової кислоти+

Дихлорангідрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевої кислоти+

3,4-Дихлорфенілізоціанат+

Дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді

Кислота 6-амінопеніцилінова+

Кислота ізофталева+

Кислота терефталева

Кобальт гідрокарбоніл та продукти його розпаду (за Co)

Левоміцетин

Лінкоміцину гідрохлорид моногідрат

Метилізотіоціанат+

Метилізоціанат+

Моноізопропаноламін+

Натрію метилдитіокарбомат+ (карбатіон) (за метилізоціанатом)

Нафталіни хлоровані вищі+

1,1-Нафтил-N-метил-карбомат (севін)

Нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю (файнштейн, нікелевий концентрат та алгомерат, зворотний пил очисних пристроїв /за нікелем/)

Нікелю карбоніл

Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (за нікелем)

Нікелю хромфосфат (за нікелем)

Оксацилін

5-Окситетрациклін

Олеандоміцинфосфат+

Пектиназа грибна+

Полімарцин

Поліхлорпінен+

Протеаза іхлочна (активність 60000 од.)

Пил рослинного та тваринного походження:

а) зерновий;

б) борошнистий, деревинний та ін. з домішкою діоксиду кремнію менше 2 %;

в) луб'яний, бавовняний, льняний, вовняний, пуховий та ін. з домішкою діоксиду кремнію більше 10 %;

г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10 %

Рифампіцин+

Стрептоміцин+

Тютюн

Тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д, ТДТД)

Тетрациклін+

Толуілендіізоціанат+

Тріозопропаноламін+

2,2,4-Тринітробензанілід+

1-Феніл-4,5-дихлорпіридазон-6

п-Фенілендіамін

о-Фенілендіамін

м-Фенілендіамін

Фенолформальдегідні смоли:

а) за фенолом;

б) за формальдегідом

Флориміцин+

Формальдегід+

Фуран+

Фурфурол+

Хлорангідрид акрилової кислоти+

Хлорангідрид матакрилової кислоти+

Хлорметилфталімід+

Хлоріаладозамін+

Хлортетрациклін

Хлорфенілізоціанат+

Хромати, біхромати (у перерахунку на CrO3)

Хромамонію сульфіти (хромаміачний галун) (за Cr+3)

Хрому фосфат однозаміщений (за Cr+3)

Хрому фосфат тризаміщений (за Cr+3)

Хрому оксид (за Cr+3)

Хрому трихлорид гексагідрат (за Cr+3)

Ентобактерин+

Епіхлоргідрин

Епоксидні смоли (за епіхлоргідрином):

а) ЕД-5 (ЕД-20), Є-40, епокситрифенольна;

б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682;

в) УП-650, УП-650-Т УП-21-24, Е-181, ДЕГ-1;

д) ЄА

Еритроміцин+

Етилен-N, N-біс-дитіокарбомат цинку-(цинеб, купрозан)

Етилен-N, N-біс-дитіо-карбомат марганцю (манеб)

Етиленімін+

Етилмеркурхлорид (граназан) (за ртуттю)

Каніфоль

N-(5-нітро 2-фурфуліліден)-1-Аміногідантоїн (фурадонін)

Фурацилін

Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС та М1КС/за Cr-3

Азоцилін

Амінацин

Апраміцин

N-ацил (C10 - C13)-N-N-біс/b-оксиетил) етилендіамін

N-ацил-C12 - C20-триетилентетрамін

Метакрилонітрил

Гентаміцин

Глюкозамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки)

Гризин

Канаміцин

Кобальтсамарієва композиція магнітів (за CO+)

Мономіцин

Неоміцин

1,1-(біс-b-оксиотил-1-2 гентадециніл-2-імідазоліній

Хлорид (імідостат «0")

1-b-оксіетил-2-алкіл(C10 - C13)-2-імідазолін+

1-b-оксіетил-2-гентадециніл-2-імідазолін+

Сизоміцин+

Тобраміцин+

N-циклогексилімід дихлормалеїнової кислоти

Дихлормалеїновий ангідрид

Смола диціандіамідформальдегідна

Стрептоденаза

Доксициклін гідрохлорид

Метациклін гідрохлорид

Гемікеталь окситетрациклін

Хлорметациклін тозилат

Доксициклін тозилат

Штам гриба Candida Seatrycum AP-217

Лорзин

Пилок метеликів зернового пилу

Примітки: 1. Наведений перелік хімічних речовин складено на основі Держстандарту 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги» та додатків N 2, 3, 4, 5, 6, 7 до списку ПДК, затвердженого МОЗ СРСР від 26.05.88 N 4617-88.

2. До наведеного списку хімічних речовин не включено алергени, що мають слабкий або потенційно алергійний ефект, для яких ПДК установлюється за загальнотоксичною дією врахування та зазначення їх алергенних властивостей.

3. Перелік складено Українським НДІ екогігієни і токсикології хімічних речовин ім. Л. І. Медведя.

Начальник Управління організації заробітної плати Міністерства праці та соціальної політики України Л. І. Колеснікова-Гузевата

Директор Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин Міністерства охорони здоров'я України Л. І. Карамушка

Просмотров: 2004
Холодняк Любовь Владимировна
Хостинг от uCoz@Холодняк Любовь Владимировна